Galeria XX1, Warszawa
24.04 – 17.05.2014

Praca Justyny Kabali jest mierzącym ponad 20 metrów kolażem, będącym interpretacją koncertu fortepianowego Witolda Lutosławskiego. Powstał z bezpośredniej inspiracji koncertem, granym 22 września 2013 roku przez Krystiana Zimermana w Filharmonii Narodowej, podczas festiwalu "Warszawska Jesień". Koncert jest utworem na fortepian i orkiestrę napisanym na zamówienie Festiwalu w Salzburgu i tam wykonanym w 1988 roku przez Krystiana Zimermana, któremu został dedykowany i orkiestrę, którą dyrygował kompozytor.

Kolaż jest kompozycją, ułożoną z elementów, wyciętych z gazet, naklejonych na czarny papier. Składa się z 26 podłużnych poziomych fragmentów, każdy z nich odpowiada w przybliżeniu minucie utworu. Praca stanowi raczej dowolną interpretację, wynikającą z własnych badań i poszukiwań relacji dźwięku i obrazu, aniżeli próbę dokładnego wizualnego odwzorowania partytury.