Przyjemności kolażu
Galeria Si:said, Kłajpeda
29.05 – 28.06.2015

Artystka pokaże na wystawie instalacje, fotografie i kolaże, powstałe, między innymi, podczas rezydencji w Nida Art Colony na Litwie.
Przyjemności kolażu są rodzajem indywidualnej podróży. Podejmuję grę z elementami kolażowymi, umieszczając je w wybranych znalezionych
miejscach.
Artystka o swojej ekspozycji: "Podczas rezydencji w Nida Art Colony eksperymentowałam z aranżacją obiektów i elementów kolażowych, tworząc trójwymiarowe "kolażowe sytuacje", w których natura staje się częścią kolażu. W pracowni tworzyłam instalacje, pracowałam także na zewnątrz, podczas kreatywnych spacerów, kiedy starałam się znaleźć odpowiednie dla instalacji miejsca. Podczas rezydencji powstał szkicowniko-dziennik, będący zapisem codziennych obserwacji. Podczas tworzenia stawiam sobie pytania, w jaki sposób elementy stworzone przeze mnie obiekty mogą się połączyć z naturą. W instalacjach ważne pozostają te same aspekty formalne, którymi kieruję się w trakcie malowania obrazów. Tworząc obiekty i kolaże chciałabym się odnieść do płynnej nowoczesności, terminu wprowadzonego przez Zygmunta Baumana, używanego jako głównej kategorii, opisującej nowoczesność. Obiekty, które tworzę, tracą bezpieczeństwo tła i trwały kontekst obrazu, zyskują mobilność, nabierając cechy przedmiotów i ludzi. Myślę, że przez kolaż, przeciwieństwa mają szansę spotkania i nawiązania nowych relacji. Posługując się nim zaczęłam w odmienny sposób postrzegać także malarstwo. Chciałabym podkreślić rolę kolażu w interdyscyplinarnym i cross-mediowym podejściu w tworzeniu sztuki."
Nomadyzm stał się główną cechą człowieka płynnej nowoczesności, który zmieniając miejsca zamieszkania jest w swoim życiu wiecznym turystą. Zwykle najbardziej interesujące są tła, fragmenty tkanin, przedmiotów. Dekonstrukcja, która wpisuje się w praktykę kolażu niesie ze sobą konstrukcję nowych całości, opartych niejednokrotnie na zestawieniu elementów pozornie do siebie nie pasujących, przeciwnych, odległych.  Gra z materiałem źródłowym jest siłą sprawczą przestrzeni poszukiwań, gdzie chodzi nie tyle o znalezienie odniesienia, ile o ciągłe odkrywanie nowych obszarów pomiędzy zmysłowym doznaniem a konkretnym skojarzeniem. Dekonstrukcja, jest wyzwaniem dla konstrukcji, zachęcając do eksperymentów, kreuje przestrzeń dla powstania nowych narracji i metafor.